Dagbesteding

       Deelnemers

 • Dagbesteding
 • PGB
 • Stage vanuit school

Soort locatie

 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Dierverzorging en horeca

Omschrijving

Zorg- en kinderboerderij Wassenaar is een kinderboerderij waar de zorg voor de dieren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gedaan. Dit alles onder leiding van deskundige begeleiders. Wij kijken naar ieders talenten en interesses en dragen zorg voor een veilige, stimulerende omgeving waarin deelnemers zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen.

De activiteiten van de dagbesteding zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Activiteiten worden daarop aangepast en de begeleiding wordt daarop afgestemd.

De zorg- en kinderboerderij heeft een publieksfunctie. Iedereen mag tijdens openingstijden vrijblijvend binnenlopen.

Aanbod activiteiten/werkzaamheden

De zorg- en kinderboerderij kent diverse onderdelen waar deelnemers hun talent kunnen ontwikkelen.

Boerderij

• Tuinieren: Je houdt het terrein netjes en zorgt voor het onderhoud en de verzorging van het groen op het terrein, waar ook de moestuin onder hoort.
• Dierverzorging: paarden, geiten, schapen, pluimvee, knaagdieren etc.
   Je geeft de dieren eten en maakt de hokken schoon. Natuurlijk mag je de
   dieren ook knuffelen. Ook verplaats je de dieren naar het weiland. 
• Kluswerkzaamheden
• Huishoudelijke werkzaamheden

Horeca

• Huishoudelijke werkzaamheden
• Keukenwerkzaamheden
• Bediening

Wat betekent dit voor deelnemers

Zij ontdekken hun talenten en verleggen hun grenzen, of worden hierbij ondersteund. Daarnaast dragen ze verantwoordelijkheid, vergroten ze hun netwerk en worden ze op persoonlijk gebied uitgedaagd. Iedereen levert een bijdrage aan de samenleving, wordt gewaardeerd en leert sociale vaardigheden oefenen en verbeteren.

Omschrijving  deelnemersgroep

 • WMO
 • WLZ
 • Jeugdwet
 • PGB

De kracht van de zorg- en kinderboerderij ligt bij de cliënten die samen de dagbesteding maken tot wat het is. Wij combineren doelgroepen en leeftijden, omdat wij merken dat er een positieve wisselwerking is tussen de mensen met verschillende zorgvragen en kwaliteiten. Daarnaast kunnen er vanuit school ook stages gelopen worden.

Tijdens de intake wordt gekeken of de deelnemer voldoet aan het deelnemersprofiel.

Tevens wordt er, per persoon, gekeken naar de mogelijkheden.

Specifieke eisen waaraan een kandidaat moet voldoen:

 • De deelnemer heeft geldige financieringsvorm
 • Deelnemer ondertekent huis- en gedragsregels
 • Deelnemer heeft geldig identiteitsbewijs
 • Deelnemer heeft een WA-verzekering

Wil je vanuit school een stage komen lopen, dan zijn daar ook mogelijkheden voor.

Kinderboerderij Wassenaar

Rodenburglaan 80

2241 WT Wassenaar

T 070 – 5118933

E kinderboerdijwassenaar@philadelphia.nl