Vrienden van Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar

De Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar is geen gemeentelijke instelling. Dit betekent financieel onafhankelijk, behoudens een kleine waarderingssubsidie die in de toekomst gaat verdwijnen.

Inkomsten zijn er uit het zorgcontract met St. Philadelphia-zorg en uit vrije bedragen van velen, zoals donateurs, vrijwilligers, adoptanten en sponsoren. Daarnaast zijn er regelmatig projecten voor onderhoud en verbetering van de accommodatie. Voor de bekostiging wordt er een beroep gedaan op maatschappelijke fondsen zoals het Oranjefonds, Rabobank Stimuleringsfonds en Fonds 1818. Bedrijven en Service-clubs springen bij in geld of natura. Maar steeds belangrijker wordt de band met al diegenen die zich vriend(in) willen noemen en dit tot uiting brengen in een financiële bijdrage.

Dat kan door:

  • donateur te worden
  • een van onze dieren te adopteren
  • een gift achter te laten in de groene bus bij het terras
  • een schenking of gelaat

Voor dit alles is de Stichting Vrienden Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar opgericht.